POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. Nr 2018, poz. 1000 z póź. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).
 • Właścicielem strony internetowej www.lesne-wzgorze.pl jest Eldor-Bud sp. z o.o., ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża, NIP 7182136742.

II Dane osobowe

 • W związku z korzystaniem przez użytkowanika z Serwisu, Serwis ten zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego.
 • Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania formularza kontaktowego, o ile przyszły użytkownik wyraził na to zgodę.
 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: biuro@eldorbud.pl
 • Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • Administrator nie wyznaczył konkretnej osoby na Inspektora ochrony danych osobowych.
 • Właściwy Administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W zależności od tego, w jakich celach dane osobowe są przetwarzane, administratorem danych będzie albo biuro sprzedaży Góralczyk Nieruchomości albo Eldor-Bud sp. z o.o. samodzielnie.

III Informacja o plikach cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Internet Explorer;
 • Chrome;
 • Safari;
 • Firefox;
 • Opera;
 • Android;
 • Safari (iOS);
 • Windows Phone;

V Udostępnienie danych

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, tj. w ramach realizowanych na nasze zlecenie inwestycji budowlanych (na przykład architektowi odpowiedzialnemu za wykonanie projektu budowlanego, generalnemu wykonawcy, albo jego podwykonawcom w celu realizacji Twoich zleceń w zakresie wykończenia kupionego lokalu; generalnemu wykonawcy oraz zarządcy nieruchomości w celu sporządzenia i podpisania stosownej dokumentacji związanej z odbiorem lokalu; zarządcy nieruchomości w celu wykonywania obowiązków umownych związanych z zarządzaniem nieruchomością do momentu ustanowienia wspólnoty mieszkaniowej na nieruchomości; podmiotowi świadczącemu usługi ochrony nieruchomości, jeżeli został ustanowiony).
 • Wszelkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Podmioty przetwarzające dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym.
 • Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

 • Dane osobowe przetwarzane w określonych celach są poparte odpowiednimi podstawami prawnymi. O wszystkich rzeczywistych celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku i o właściwych podstawach prawnych, informujemy użytkownika podczas ich zbierania np. w umowach czy przy formularzach zapytania o ofertę.
 • Co do zasady, wykorzystujemy dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • przekazywanie ofert (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacja zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy Eldor-Bud sp. z o.o., rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników;
 • bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – prawnie uzasadnione interesy Eldor-Bud sp. z o.o. rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu;
 • monitoring wizyjny terenu budowy lub terenu zakładu pracy – prawnie uzasadnione interesy Eldor-Bud sp. z o.o. rozumiane jako ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie budowy, zapobieganie nadużyciom lub nieprawidłowościom na terenie budowy.

VII Postanowienia końcowe

 • Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. W przypadku konieczności zmian zostaną one uwzględnione w tej Polityce Prywatności, którą niezwłocznie zaktualizujemy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.